Server #1
Nội dung phim
Phim Tình Huynh Đệ xoay quanh câu chuyện hai tên cướp vô dụng là Chang Wen Hsiang và Huang Chang ra sức cướp đi một số đồ vật có giá trị của Ma Xinyi nhưng bất thành vì không thể đánh lại anh ta. Hai người đành tham gia vào một băng nhóm để tiếp tục công việc của mình...
Hiển thị thêm...