Server #1
Nội dung phim

Phim đội xung phong: Sau khi tấn công chỉ huy chiến thuật của mình trong một cuộc đột kích trở nên chua chát, một cảnh sát viên tận tâm nhưng có khí chất, trung sĩ Bill Chu bị giáng chức xuống Đơn vị khẩn cấp, từ lâu được coi là bãi đổ của lực lượng cảnh sát cho cảnh sát có vấn đề.

Hiển thị thêm...