Server #1
Nội dung phim
Phim Diệp Vấn 2 (Ip Man 2 2010): Tập trung vào cuộc di cư của Ip Man đến Hồng Kông vào năm 1949 khi anh cố gắng tuyên truyền kỷ luật võ thuật Vịnh Xuân của mình.
Hiển thị thêm...