ĐỊA CHẤN
Xem phim
Nội dung phim

Phim ĐỊA CHẤN: Vào năm 1904, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố Oslo, với một tâm chấn ở "Graben của Oslo" chạy dưới thủ đô Na Uy. Cơn động đất cực mạnh đang trở lại ở thời điểm hiện tại...

Hiển thị thêm...