Bát Tinh Báo Hỷ
Xem phim
Server #1
Nội dung phim

Phim Bát Tinh Báo Hỷ; Ba anh em cố gắng kiếm sống khi họ lập kế hoạch trở thành một gia đình lớn gồm tám người. Chuyên gia nấu ăn, ông Fong trải qua cao và thấp để trình diễn nghệ sĩ Opera Wu Hsiu-Fang, Gigolo muốn trở thành "Đẹp trai" Lung có quá nhiều bạn gái và Yuppie San chỉ muốn hạnh phúc với bạn gái Ying-Ying.

Hiển thị thêm...